08. června 2019
Kategorie: PR Tipy

Chybí vám lidé ve výrobě? Nedostatek lidí je velkým problémem…

Nedostatek lidí ve výrobě je v současné době velkým problémem. A nejen ve výrobě. Po pracovní síle je na trhu velký hlad. Za hlavní příčinu se považuje velmi nízká nezaměstnanost. Ekonomice se daří a každý, kdo chce a může pracovat, již místo má, případně ho velmi rychle získá.

Úřady práce nemají kde brát

Úřady práce již nejsou schopny pokrývat poptávku zaměstnavatelů, ačkoliv mají v evidenci uchazeče o práci, kteří by mohli nastoupit do práce. I v té nejlépe fungující ekonomice se vždy najde určité procento práceschopných lidí, kteří do práce z nějakého důvodu nenastoupí, nebo v ní dlouho nevydrží.

Výroba je příležitostí pro nekvalifikované

Práce ve výrobě je řešením i pro lidi bez požadované kvalifikace. Mnohé podniky řešící nedostatek lidí netrvají na praxi ani vzdělání. Pokud u uchazeče vidí motivaci, jsou ochotné si zaměstnance zaučit. Ani horší znalost českého jazyka není překážkou pro získání zaměstnání. Pracovat tedy může opravdu každý zdravý člověk.

Nedostatek lidí, ohrožení provozu

Problémy s nedostatkem pracovních sil řeší zaměstnavatelé ze všech oborů. Ve výrobě je však situace vážnější než třeba v administrativě. Zatímco kancelářská práce se dá po určitou přechodnou dobu řešit přerozdělením úkolů mezi stávající pracovníky, výrobu tento postup nezachrání.

Práce ve výrobě je pečlivě plánována a normována na určitý počet zaměstnanců. Výpadek jednotlivce se v celkovém počtu ztratí. Ale pokud chybí desítky či stovky zaměstnanců, hrozí nutnost výrobu zastavit.

Jak řešit problém s nedostatkem zaměstnanců? Omezit fluktuaci.

Jedním z klíčových postupů pro zajištění dostatku zaměstnanců je udržet stávající. zaměstnance. Určité fluktuaci zabránit nelze. Mnoho zaměstnanců ve výrobě po nějaké době odchází ze zdravotních i osobních důvodů.

Pokud však zaměstnavatel vytvoří dobré pracovní podmínky, možnost profesního růstu a dostatek benefitů, zdrží se u něj zaměstnanci déle.

Zvláštnosti náboru zaměstnanců do výroby

Druhou cestou je nábor nových zaměstnanců. U náboru zaměstnanců do výroby se jedná zpravidla o velký počet pracovních sil s nižší odbornou nebo pouze základní kvalifikací.

Kde brát nové zaměstnance, když zdroje vyschly i na Úřadech práce?

1/ Přetažení od konkurence má své limity

Pokud si zaměstnavatel pečlivě zmapuje odměňování a pracovní podmínky ve svém oboru a připraví pro zaměstnance zajímavější nabídku, s velkou pravděpodobností nějaké zaměstnance přetáhne k sobě.

Zvyšovat mzdy a zlepšovat podmínky však jde jen do určité míry. Když tlak dosáhne stropu, stává se tento nástroj neefektivní.

2/ Hromadné nábory, vstřícný přístup k absolventům

Pořádat dny otevřených dveří, představit pracoviště, snížit požadavky na dovednosti, motivovat zájemce. To vše může přivést zájemce o práci na setkání s případným zaměstnavatelem.

Firma tím osloví větší cílovou skupinu než inzerátem s frází: „V případě zájmu zašlete svůj životopis v českém a anglickém jazyce.“

3/ Zahraniční zdroj

Když nejsou pracovníci doma, je možnost zalovit v zahraničních vodách. Na našem území mohou legálně pracovat občané EU, ale i třetích zemí, pokud splní podmínky. Zpravidla se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu, dlouhodobé vízum, případně zaměstnaneckou kartu.

Proč využít služeb pracovní agentury?

Z ekonomických důvodů. Kvalitní pracovní agentura IRS Czech za vás zařídí vše potřebné. Provede nábor pracovníků, podá žádost o zaměstnaneckou kartu, komunikuje, koordinuje, zprostředkuje poradenství. Agentura IRS Czech se vyzná v předpisech a podmínkách pro zaměstnávání cizinců.

V rámci projektu Režim Filipíny tak získáte zaměstnance třeba z exotických Filipín, aniž byste si je museli hledat a zvát na pohovor. IRS Czech vám dodá zaměstnance na klíč a zcela legálně.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: