22. května 2024
Kategorie: PR Tipy

Digitální terapie: Způsob, jak řešit psychické problémy z pohodlí domova

V dnešní uspěchané době se mnoho lidí potýká s psychickými potížemi, jako jsou deprese, úzkost či syndrom vyhoření. Tradiční terapie u psychologa či psychiatra však nemusí být pro každého dostupná, ať už z časových, finančních nebo jiných důvodů. Naštěstí existuje alternativa – digitální terapie, která přináší pomoc s duševním zdravím až k vám domů.

Jednou z možností je platforma Mindwell, která nabízí systematické programy pro zvládání depresí, úzkostí a celkové podpory duševního zdraví. V blízké budoucnosti plánuje spuštění i programu zaměřeného na syndrom vyhoření. Hlavní výhodou online terapie je komfortní prostředí domova, ve kterém probíhá pod vedením zkušeného terapeuta.

Navíc je platforma Mindwell částečně nebo plně hrazena některými zdravotními pojišťovnami (ČPZP, ZP MV ČR, VoZP), čímž se stává dostupnější pro širokou veřejnost.

Jak Mindwell funguje?

Základem online terapie na platformě Mindwell je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která se zaměřuje na vliv myšlenek na emoce a chování. Programy jsou rozděleny do modulů, které na sebe navazují a postupně klienta provázejí terapií. Každý modul začíná dotazníkem k monitorování duševního stavu. Následuje část psychoedukace formou textů, videí, audionahrávek a kazuistik, doplněná o interaktivní cvičení pro nácvik získaných dovedností. Klient má v rámci modulu možnost klást terapeutovi písemné dotazy a podrobně popsat svou situaci. Terapeut pak poskytuje písemnou zpětnou vazbu, hodnotí progres a pomáhá s aplikací cvičení v praxi. Jeho úkolem je dohlížet na klienta během celého programu, asistovat mu s cvičeními a reagovat na specifické situace, které klient popisuje.

Tým zkušených odborníků

S Mindwell spolupracují pouze kvalifikovaní specialisté – psychiatři, psychologové a kliničtí psychologové, kteří absolvovali pětiletý výcvik v KBT nad rámec svého vysokoškolského vzdělání. Autorem programů je uznávaný český psychiatr a psychoterapeut prof. Ján Praško, spoluautorkou a odbornou garantkou je klinická psycholožka Marie Ocisková.

Mindwell nabízí bezpečný prostor pro sebepoznání a zkoumání vnitřního světa. Umožňuje klientům rozpoznat a změnit negativní vzorce myšlení a chování, čímž jim napomáhá na cestě k duševní rovnováze,“ vysvětluje prof. Praško. Platforma Mindwell se nesnaží nahradit klasické formy terapie, ale spíše je doplňuje a usnadňuje klientům přístup ke kvalitní péči. Cílem je zkombinovat benefity digitálních nástrojů s odbornou péčí a přispět tak k efektivnímu zlepšení duševního zdraví v České republice.

Mindwell – dostupná a efektivní cesta k duševní pohodě

Digitální terapie s Mindwell představuje moderní a dostupný způsob, jak řešit psychické problémy a posílit duševní zdraví. Díky komfortu domova, podpoře zkušeného terapeuta a propracovaným programům KBT se Mindwell stává ideální volbou pro všechny, kteří hledají pomoc s duševním zdravím.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: