24. února 2020
Kategorie: PR Tipy

Jak získat odškodnění za zpožděný let?

Vzhledem ke stávající oblibě letecké dopravy jsou zvyšovány počty letů, což má dopad i na vzájemné ovlivňování společností a počty zpoždění. Zažili jste v posledních třech letech zpoždění letu? Letíte v dohledné době do zahraničí a obáváte se komplikací? Je možné za něj dostat kompenzaci ve výši desetitisíců. A to až tři roky zpětně.

Ve filmech a komediích je nejčastějším problémem na letišti ztráta zavazadla nebo poničený cestovní kufr. Nejde ale zdaleka o nejhorší situaci, která může nastat. Naštěstí se dá všechno vyřešit ke spokojenosti cestujících.

Odškodnění je povinné, ale…

Letecké společnosti nevyplácí kompenzace z vlastní dobroty, nýbrž kvůli Nařízení Evropského parlamentu č. 261/2004. Týká se zemí EU a přidružených (Norsko, Island, Švýcarsko a lety z těchto zemí) nebo odletu z nečlenské země v případě, že se jedná o let společnosti sídlící v EU či přidružené zemi. Na jeho základě je možné v případě zpožděného letu obdržet od letecké společnosti finanční kompenzaci nejen v podobě “zpozdného” v procentech z ceny letenky, ale můžete žádat i o proplacení občerstvení a ubytování. O jakých situacích se bavíme?

Při zrušení letu či jeho zpoždění se situace posuzuje podle toho, zda jste byli o této skutečnosti dostatečně s předstihem informováni. Předstihem se míní nejpozději 14 dní před odletem. Kompenzace se vás netýká také v případě, že vám letecká společnost nabídne náhradní variantu odletu, a to v době 7 až 14 dní před odletem. Tento náhradní let se musí pohybovat v určitém časovém rozmezí. Musí se konat nejpozději 2 hodiny před původně plánovaným odletem (s přistáním v cíli nejpozději 4 hodiny po plánovaném přistání), nebo nejpozději 1 hodinu před původně plánovaným odletem (s přistáním nejpozději 2 hodiny po plánovaném přistání).

Výjimka z povinnosti odškodnění se týká také živelných pohrom, stávek, událostí politické nestability a jiných zásahů vyšší moci. V ostatních případech můžete o náhradu zpožděného letu žádat.

Co k tomu potřebujete?

Nejlepší je zajistit si všechny doklady, které dosvědčí nárok na odškodnění, tedy účast na letu a potvrzení o zpoždění. Potvrzení vám bude na požádání vystaveno na letišti, stejně ale může posloužit fotografie odletové tabule.

Všechny doklady se žádostí o proplacení odškodného zašlete na adresu dopravce. V případě, že nejde o českou společnost, pište žádost v angličtině. V případě, že vaši cestu vyjednává cestovní kancelář, padá tato starost na její hlavu. Nejlepší je pořídit si před cestou takové cestovní pojištění, které zahrnuje i asistenci v těchto případech.

Jak velká jsou odškodnění a v jakých případech?

Zpoždění musí být větší než tři hodiny, došlo-li k pochybení, které není takzvanou mimořádnou okolností (politické důvody, živelné pohromy…). Dojde-li ke zpoždění či zrušení letu, musí dopravce dodávat včasné informace a mimo následné kompenzace letu se musí postarat o vaše pohodlí během čekání. To v praxi znamená, že máte nárok na proplacení občerstvení po dobu čekání, a je-li náhradní let ustanoven na následující den, tak i na úhradu ubytování (včetně transferu z letiště). Nárok na ubytování a občerstvení vám nezaniká v případě zásahů vyšší moci a nenáleží vám paušální náhrada školy (viz níže).

Odškodnění Nařízení určuje podle délky letové trasy takto:

  1. odškodnění ve výši 250 Eur, pokud je letová vzdálenost kratší než 1 500 km;
  2. odškodnění ve výši 400 Eur, pokud je let delší než 1 500 km a zároveň je:
    1. v rámci oblasti EU a přidružených zemí,
    2. mimo oblast EU a přidružených zemí, zároveň však není let delší než 3500 km;
  3. odškodnění ve výši 600 Eur, pokud je letová vzdálenost delší než 3 500 km.

Pokud je zpoždění letu delší než pět hodin, můžete zvolit jednu ze dvou variant:

  1. zvolit náhradní let,
  2. nechat si vrátit peníze za letenku.

Pokud dojde k situaci, kdy je zpoždění takové, že cesta pozbyla smyslu (například během přestupů, pokud cestujete na konkrétní událost, kterou vinou zpoždění propásnete), můžete se nechat přesměrovat zpátky domů. Za nevyužité části cesty vám přitom náleží také kompenzace. Odškodnění také můžete získat v případě, že vám byla snížena letová třída.

Letecká společnost je povinná vás informovat nejen o zrušení letu a průběhu zpoždění, ale také o vašich právech (informace musí viset na letišti). V případě zrušení letu, zpoždění nebo neumožnění nástupu na palubu vám musí společnost písemně sdělit možnosti náhrad a asistence. Více informací o řešení problémů se zpožděnými a zrušenými lety najdete na webu Evropské unie.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: