21. listopadu 2019
Kategorie: PR Tipy

TZ: Češi pomalu mění klasické cigarety za nové alternativy. Ani ty však nejsou bez rizik

Na čtvrtek 21. listopadu letos připadá Mezinárodní nekuřácký den. V Česku kouří téměř 2,5 milionu lidí, tedy zhruba čtvrtina dospělé populace. Každý rok u nás zemře na následky kouření 18 tisíc lidí. Mění se ale trendy – především nejmladší kuřáci se začínají přesouvat k elektronickým cigaretám a zahřívanému tabáku. To potvrzují i zkušenosti adiktologů z Národní linky pro odvykání (800 350 000), na kterou se kvůli tomu obrací stále více lidí.

Elektronické cigarety u nás užívá necelých 5 procent dospělých. Jejich obliba ovšem narůstá zejména mezi mladými lidmi. Až 40 procent dospívajících ve věku 16 let e-cigaretu vyzkoušelo a 17 procent z nich ji užívá pravidelně,” říká Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Lze tedy očekávat, že struktura kuřáků se v budoucnu promění a ubude kuřáků klasických cigaret.

Elektronické cigarety produkují aerosol, který oproti cigaretovému kouři obsahuje výrazně méně škodlivých látek. Ty ovšem stejně mohou uživatelům způsobit zdravotní komplikace, a v případě nikotinových náplní také závislost. Odlišný typ alternativy ke klasickým cigaretám představuje zahřívaný tabák. Nejedná se o elektronickou cigaretu, ve které dochází pouze k odpařování tekuté náplně (tzv. liquid), ale o zařízení, ve kterém chemicky tlí tabák. Tlení si nejlépe můžeme představit jako doutnání, při kterém vzniká dehet obdobně jako u klasických cigaret, avšak ve výrazně menší koncentraci.

Kouření se zahřívaným tabákem, zdroj: lidovky.cz.

Stoupající zájem o tyto alternativní formy kouření potvrzují i data Ministerstva financí. Zatímco loni bylo do ČR přivezeno kolem 600 tisíc kusů zařízení pro kouření zahřívaného tabáku, letos to bude minimálně dvojnásobek. „Výzkumníci navíc upozorňují na fakt, že na trhu se vyskytují zatím příliš krátkou dobu na to, aby se přesně zhodnotily zdravotní dopady dlouhodobého užívání. Lze však důvodně předpokládat, že vzhledem k přítomnosti dehtu budou rizika vyšší než u elektronických cigaret, přesto však nižší než u klasických cigaret,“ uvádí Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku.

Řada kuřáků alternativy k cigaretám volí právě proto, že chtějí snížit rizika plynoucí z klasických cigaret, což dokazují i zkušenosti z Národní linky pro odvykání. „Setkáváme se s tím, že elektronická cigareta či zahřívaný tabák se stává pro mnoho volajících řešením v situaci, kdy chtějí přestat kouřit, ale neumí se vzdát svých kuřáckých návyků. I těmto klientům však dokážeme pomoci a úspěšně s nimi projít cestu odvykání až k úplnému nekuřáctví,“ doplňuje adiktoložka Kristýna Fišerová, vedoucí konzultantů Národní linky pro odvykání.

Národní linka pro odvykání: 800 350 000

Linka je zřízena Úřadem vlády České republiky, resp. Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a je provozována Českou koalicí proti tabáku. K původnímu poradenství pro odvykání kouření spuštěnému v roce 2016 přibyly od roku 2018 další informační a poradenské služby pro odvykání na alkoholu, patologickém hraní a drog zahrnující i služby pro osoby blízké lidem se závislostí. Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma. Pokud klient dává přednost komunikaci přes email, může konzultanty kontaktovat na poradte@chciodvykat.cz. Další informace o službách jsou uvedeny na www.chciodvykat.cz. Kuřáci mohou využít také příslušný formulář na webových stránkách www.bezcigaret.cz

Česká koalice proti tabáku, z. s.

Česká koalice proti tabáku, z. s. byla založena v roce 1998. Od roku 2002 provozovala Linku pro odvykání kouření. Od roku 2016 provozovala Národní linku pro odvykání kouření, jejíž služby od roku 2018 rozšířila o informační a poradenské služby v oblasti závislosti na alkoholu, patologickém hraní a drog a dala tak vzniknout současné podobě služby pod názvem Národní linka pro odvykání 800 350 000. V oblasti školské prevence spolupracuje s centrem primární prevence Jules a Jim, z.ú.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: