26. května 2021
Kategorie: Lifestyle

Návrat zubrů, praturů a divokých koní do rezervace Milovice slaví úspěchy

Severně od obce Milovice, na území bývalého vojenského prostoru, se nachází přírodní rezervace Milovice. Pro své krásy byla v roce 2005 zařazena do Národního seznamu evropsky významných lokalit.

Území je tvořeno druhohorním vápencem a kaolinitickým pískovcem a hnědozemí. Povrch je pokryt trávníkem, mnoha druhy bylin a dřevin, křovinami, vřesovišti. Tento typ oblasti je jako stvořený pro spokojený život živočichů a rostlin. Jednou z nich je chráněný hořec křížnatý. Ochrana přírody zde funguje i díky povedeným projektům. Návštěvníci mohou na vlastní oči vidět divoké koně, zubry i pratury.

Česká krajina pomáhá

Nespočet projektů neziskové organizace Česká krajina má za úkol pomáhat a chránit životní prostředí a krajinu. Cílem společnosti je ochrana biologické rozmanitosti a zmírnění dopadů klimatických změn na přírodu a člověka. Nejinak tomu není ani v přírodní rezervaci Milovice. Organizace spolupracuje s mnoha vědeckými ústavy a významnými institucemi.

Zpátky do pravěkých časů

Zubr evropský je symbolem dob dávno minulých a pro evropský kontinent typickým ukazatelem. Majestátní zvíře je největším suchozemským obratlovcem Evropy a dosahuje hmotnosti 930 kg. Jeho přítomnost v krajině je stěžejní pro zachování přirozeného ekosystému. Bohužel dochází k jeho lovu, proto je musí být chráněn, aby se mohl vrátit nejen do českých lesů.

Láska na první pohled

Divocí koně jsou jistě elegantní zvířata a mají vznešené předky, dokonce je o nich zmínka v Knize posledního soudu z roku 1086. Divocí koně mají jinou zimní a letní srst, krátkou hlavu a dlouhý ocas. Nejkrásnější jsou hnědáci s černými žíněmi na hřívě a ocasu a na spodní části končetin.

Česká krajina má na starosti hned několik záchranných projektů. Možná byste se divili, kolik je v Česku ohrožených druhů zvířat. Patří k nim pratur, los evropský, dokonce i motýli. Důležitým faktorem je vysazování nových stromů, návrat vzácných živočichů a rostlin do jejich přirozeného prostředí i zlepšení kvality ovzduší.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: