Rodina

Rodičovství pomocí RIE přináší mnoho pozitiv i výzev

10. února 2023

Rodičovský přístup RIE (Respect fot Infants Educarers) je výchova dítěte, která je založena na autonomii a nezávislosti. Dítě je vedeno k tomu, aby projevovalo vlastní názory a rozhodovalo se na základě vlastní úvahy. Tato metoda je často kritizovaná, protože