20. dubna 2021
Kategorie: PR Tipy

Chcete si zažádat o příspěvek na bydlení? Přečtete si, kdo má na něj nárok

Potýkáte-li se s nízkými příjmy a vysokými náklady na bydlení, zažádejte si o sociální podporu od státu v podobě příspěvku na bydlení. Co musíte splňovat, abyste na příspěvek dosáhli?

Co je to příspěvek na bydlení a komu slouží

Příspěvek pomáhá jednotlivcům i rodinám s nízkými příjmy uhradit náklady na bydlení a poplatky s ním spojené, například za energie nebo úklid společných prostor. Dejte si pozor, do těchto poplatků nespadá splátka za hypotéku.

Rodinou se v tomto případě myslí:

 • rodiče se zaopatřenými i nezaopatřenými dětmi,
 • rodiče s dětmi, které dosáhly plnoletosti a bydlí s rodiči,
 • manželé i partneři,
 • sourozenci,
 • spolubydlící.

Je však nutné, aby všichni uvedení skutečně pobývali v jedné nemovitosti, nestačí mít v bytě pouze trvalý pobyt.

Žadatelem o příspěvek na bydlení je podle zákona vlastník nebo nájemce s trvalým pobytem v nemovitosti. Mimo českého občana má nárok na příspěvek i cizinec, musí však na území České republiky pobývat alespoň jeden rok.

Kdo má na příspěvek nárok

Dobrou zprávou je, že nárok na příspěvek není posuzován podle toho, zda bydlíte ve vlastním bytě nebo v nájmu. Zažádat o něj můžete i v případě bydlení v družstevním bytě, které v posledních letech, především v Praze, zažívá obrovský boom. Musíte však vlastnit družstevní podíl. Pokud jste si družstevní byt pronajali, nárok na příspěvek nemáte.

Při posuzování žádosti příspěvku na bydlení se hodnotí zejména dvě důležitá kritéria:

 • Náklady na bydlení musí být vyšší než 30 % (v Praze je to 35 %) čistých příjmů všech osob, které skutečně pobývají v jedné domácnosti, a to i v případě, že zde nemají trvalý pobyt. Ten je nutný pouze u osoby, která o dávku žádá. Do příjmů spadá také přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Těchto 30 % příjmu (v případě Prahy 35 %) nesmí přesahovat sumu normativních nákladů na bydlení za daný rok, tedy průměrných celkových nákladů na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Tabulku s výší normativních nákladů pro rok 2021 najdete zde.

Nezapomeňte, že do nákladů na bydlení se započítávají také výdaje za vodu, elektřinu i plyn, dále také poplatky za úklid, svoz odpadu či provoz výtahu.

Příspěvek na bydlení pak spočítáte jednoduše. Jeho výše činí rozdíl mezi normativními náklady (případně skutečnými náklady na bydlení, pokud jsou nižší) a čistým příjmem rodiny vynásobený koeficientem 0,30 (pro Prahu platí koeficient 0,35).

Příklad:

Pan Novák bydlí se svým desetiletým synem v pražském pronájmu. Za bydlení i se zálohami platí 14 500 Kč. Čistý příjem pana Nováka je 20 000 Kč. Normativní náklady na pronájem bytu v Praze obývaný dvěma obyvateli činí 12 205 Kč (vypočteno dle přehledu normativních nákladů ve výše přiloženém odkazu). V rámci Prahy počítáme s koeficientem 0,35. 20 000 · 0,35 = 7000. Výslednou částku odečteme od nákladů: 12 205 – 7000 = 5 205 Kč. Příspěvek na bydlení pro pana Nováka činí 5 205 Kč.

Pokud na výpočty nejste, využijte jednu z mnoha online kalkulaček.

Jak o příspěvek na bydlení zažádat

Požadavek na příspěvek na bydlení můžete podat jednou ročně osobně i elektronicky na příslušném úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele.

Vše, co v žádosti uvádíte, musíte doložit oficiálními dokumenty. Mezi ně patří:

 • doklad o výši čtvrtletního příjmu všech posuzovaných osob,
 • doklad o výši nákladů za bydlení za předchozí tři kalendářní měsíce,
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (jste-li vlastníky bytu),
 • nájemní smlouvu (bydlíte-li v nájmu).

V případě, že své náklady na bydlení nepokryjete ani příspěvkem, zažádejte si o jednu ze státních dávek hmotné nouze, například o doplatek na bydlení.

Autorem článku je Veronika Jínová

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: