01. srpna 2017
Kategorie: Zábava

České pranostiky podle jména – SRPEN

V dnešním článku jsme si pro vás připravili souhrn některých českých pranostik na SRPEN rozdělených podle jména, ke kterému se vážou.

Dominik (4. 8.)

 • Na Dominika parna – mrva marná.
 • Parna na svatého Dominika zvěstují tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
 • Čím více puká půda na Dominika, tím více ještě bude svítit slunce.

Vavřinec (10. 8.)

 • Svatý Vavřinec – první podzimec.
 • Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
 • Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
 • Do svatého Vavřince nechval pšenice.
 • Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
 • Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
 • Nalezne-li se na svatého Vavřince na vinici zralý hrozen, bude hojnost dobrého vína.
 • Na svatého Vavřince čtyři řípy do hrnce!
 • Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší plný záhonec.
 • Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
 • Počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní.
 • Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději.
 • Vavřinec tepla nepřidá, Bartoloměj ubere.
 • Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště.
 • Na svatého Vavřince svícen do světnice.
 • Na Vavřince slunce všudy, naplňuje vínem sudy.
 • Vavřincův déšť – myší úroda.
 • Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh.

Nanebevzetí panny Marie (15. 8.)

 • O Nanebevzetí Panny Marie jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek.
 • Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
 • Pak-li o Nanebevzetí Marie Panny prší, tak padesát dní mokrých k očekávání máme.
 • Panna Maria vlaštovky svolává.
 • Na Nanebevzetí léto odletí.
 • Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
 • Nanebevzetí a větry ze strnišťat jsou poslové podzimu.

Svatá Helena (18. 8.)

 • Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
 • Svaté Helence pletou ženci věnce.

Filip (23. 8.)

 • Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
 • Na svatého Filipa tráva již rozkvítá.
 • Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.
 • Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.

Bartoloměj (24. 8.)

 • Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
 • Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
 • Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
 • Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
 • Po Bartoloměji žádné léto více.
 • Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim.
 • Na Bartoloměje moc mraků – v zimě moc sněhu.
 • Po Bartoloměji studený rosy – nechoďte ráno bosi.
 • Bartolomějské větry ovsy lámou.
 • Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
 • Bartoloměj svatý léto nenavrátí.
 • Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.
 • Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.

Jan Křtitel (29. 8.)

 • Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
 • Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
 • Svatý Jan Křtitel deštěm křtí úrodu.
 • Kolem svatého Jana je častá povodňová rána.
 • Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
 • Do Jana Křtitele nechval ječmene.
 • Jak o svatém Janu Křtiteli, tak bude o Michaeli.
 • Prší-li na svatého Jana Křtitele, prší celé tři dny. Je-li pěkně, potrvá pěkné počasí tři dny.
 • Když na Jana Křtitele hřmí, všechny ořechy spadají, a když je pěkná svatojánská noc, bude jich dost a dost.
 • Svatý Jan Křtitel deště je ctitel.
Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: