28. prosince 2018
Kategorie: Lifestyle

Cvičení na barevné vnímání světa a význam barev

Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…Tak tato slova mi znějí v hlavě od okamžiku, kdy jsem začala přemýšlet o napsání článku na téma barvy.  A s nimi se vynořily i vzpomínky na letní dny prázdninové dny u babičky a dětské hry.  Touto hrou jsme se dokázali bavit velice často – nejlépe na zahradě u kamarádky. Zahrada byla  rozlehlá a ze třech stran obehnaná kamennou zdí.  V prostor mezi částí s ovocnými stromy a domem vyplňoval trávník, kterému vévodil veliký záhon pestrobarevných hledíků. Většina barev tak byla na dosah a záviselo jen na rychlosti s jakou jsme se k ní dokázali dostat a dotknout se jí.

Něco pro tvořivé

Ale dost vzpomínání. Pojďte raději něco zkusit! Bude to vcelku jednoduché cvičení pro práci s barvami.

Sedněte si pohodlně, zavřete oči a řekněte si sami pro sebe: „ČERNOBÍLÝ SVĚT“. Jak se při tom cítíte? Černá a bílá, nic mezi tím. Jaké asociace se mám vynořují? Černobílý film, černobílá televize, černobílé myšlení, světlo a stín, světlo a tma, jedno nebo druhé, kontrast,… A jak se při tom cítíte? Vnímejte všechny signály, které vám vaše tělo posílá. Nic nevyhodnocujte, jen si uvědomujte, zda je to napětí, tlak, uvolnění, překvapení, nechuť, radost,… nevyhodnocujte, jen prožívejte.

A nyní si sami pro sebe řekněte: „BAREVNÝ SVĚT“ Jak se změnily vaše vjemy? Co vás napadá? Jaké asociace naskakují? A jaké pocity a fyzické vjemy je doprovázejí? Opět nic nevyhodnocujete, jen vnímejte.

K čemu to všechno bylo?

Barvy naše životy provázejí a, ať už chceme nebo ne, je ovlivňují. Mohou nás vyladit, posílit, aktivovat, uklidnit, …Něco o nás vypovídá barva, kterou odmítáme, i barva, kterou milujeme. Existuje řada různých léčebných systému využívajících barvy: můžeme nechat tělo ozařovat barevnými filtry,  používat barevné esence, pracovat s barvami mentálně: představovat si, že jednotlivé barvy nadechujeme nebo se do nich celí zahalujeme nebo si aktivně představovat příslušné barvy v jednotlivých energetických centrech nebo si vhodnými barvami nechat vymalovat byt. Předchozí cvičení vám pomůže zjemnit a zpřesnit vnímání jednotlivých barev a jejich vhodnosti pro vás. To vás samozřejmě povede k přesnějšímu výběru svého oblečení, doplňků, šperků, bytového textilu.

Jak jednotlivé barvy působí?

K tomu, abychom mohli s barvami pracovat systematicky a cíleně, je dobré znát základní charakteristiky jednotlivých barev. K tomu je pro vás připravený následující přehled.

ČERVENÁ

 • velmi aktivizující, posiluje pocit zodpovědnosti za nás samé
 • vybízí, aby člověk šel a jednal, nečekal, až se něco stane
 • učí nás vzít si energii zpět k sobě a probouzí člověka na emocionální rovině
 • dává život a ten vždy bude  požadovat řešení toho, co jsme skrývali, jsou v ní city, zážitky, láska, nenávist, vášeň a láska k životu
 • s červenou vždy žijeme naplno a uvědomujeme si, že žijeme naplno
 • jedná dříve než myslí
 • o některých lidech říkáme, že vidí  rudě, takový člověk se těžko kontroluje a příliš se identifikuje se svými emocemi
 • bez směru je červená destruktivní barvou
 • převaha červené může způsobit i bušení srdce

RŮŽOVÁ

 • něžná, jemná milá voňavá jako růže, přesto ji mnoho lidí nemá rádo
 • představuje ničím nepodmíněnou lásku a to znamená přijmout s láskou sebe sama i s tím co je v nás.
 • vede k přijetí svých vlastnosti, které nemáme rádi – přijmout a obejmout vše, s čím v sobě bojujeme
 • pomáhá zbavit se sebeobviňování
 • rovněž pomáhá udržet odstup, abychom vyli schopni hlubšího citu a současně se   neobětovali
 • představuje ženské vlastnosti: péči a lásku nejen k sobě, ale i k okolí

KORÁLOVÁ

 • vzniká kombinací oranžové a růžové, obě barvy harmonizují vztahy
 • pomáhá dojít k pochopení, že i hodně bolestivé situace pro nás byly velkým darem, může nás naučit, přijímat života takový jaký je a být životu vděčný za všechno, co přijde i co bylo, nerozlišovat příjemné a nepříjemné věci
 • na druhé straně napomáhá udržet si odstup, když máme potřebu si něco chránit.

ORANŽOVÁ

 • hravá a jásavá, barva partnerských vztahů a milování
 • vztahuje se k druhé čakře, energie této čakry je velmi dynamická, protože se jedná o tvořivou energii, je  to místo, kde se partneři setkávají
 • jsou to témata strachů a závislostí, které se týkají partnerství
 • je barvou aktivní, která uvolňuje a nechává věci odejít
 • zbavuje trápení s tím, co bylo, vrací nás do přítomnosti
 • dává pocit otevřenosti a pokory k životu, odevzdání se toku života, vzdání se řízení a ovládání

ZLATÁ

 • královská barva, která se současně  vztahuje k zemi (zlato se těží v zemi)
 • představa krále, císaře, vládce – nemusí pracovat, má k ruce sloužící a komorníky, každé přání, které vysloví mu ihned splní, kolem trůnu samá nádhera a na hlavě i v ruce atributy moci  korunu, žezlo a jablko, sedí na trůnu – poněkud vyvýšen, to mu dává nadhled, situaci vidí z jiného úhlu, moudrý a spravedlivý, ale královská koruna je ukončena hroty – není jen ozdobou a znakem moci. Je kanálem, jakousi anténou kterými se vládce napojuje na informace, které přicházejí shora. Obvykle jde o člověka,kterému mnoho nerozumějí – sedí na vyvýšeném trůnu zcela sám. Jeho role je  velmi těžká, přináší tíhu a odpovědnost a on, i když je králem, je stále člověkem.
 • klíčovým slovem zlaté je moudrost – plynoucí z vlastních zkušeností i moudrost ve smyslu toho, co je nám k dispozici z nebeských výšin, z historie rodu i dávných tradic
 • pomáhá uvolňovat hluboko uložené strachy a obavy, pomáhá uvádět věci do pohybu, abychom dokázali udělat změnu
 • se zlatou se nedíváme, co je na povrchu, nezajímá nás pozlátko na povrchu, prohlédneme

ŽLUTÁ

 • barva slunce, tepla a jasu, která dává potenciál naprosté radosti ze života a jeho síly
 • přináší hravost a radost, vyjadřuje silnou vůli a touhu po poznání
 • umožňuje vidět to, před čím utíkáme
 • pomáhá najít  pevný středový bod, od kterého už můžeme určit směr a najít cíl
 • dává jasnost mysli, když jsme zahlceni, povznáší, když nám chybí jiskra života

ZELENÁ

 • barva listů na stromech, barva trávy, luk a volných prostranství
 • je blahodárná už jen pohledem, je barvou klidu
 • má vztah k sebepoznávání, abychom věděli, jací skutečně jsme
 • vede nás do našeho vnitřního prostoru, pomáhá nám odpustit si. Když přijmeme sebe, přijmeme i druhé
 • dává pocit svobody a přináší klid a mír, má velký smysl pro spravedlnost (nekritizovat, neposuzovat)
 • na druhé straně nám pomáhá vytvořit si svou hranici prostoru pro sebe i pro druhé, když se cítíme omezování nebo tlačeni do kouta
 • uvolňuje staré záležitosti, které vláčíme ve svém srdci, vede nás k poznání z nitra, pomáhá pochopit a přerůst

TYRKYSOVÁ

 • Je barvou moře, modrá, zelená  i tyrkysová se prolévají v mohutných vlnách, ve kterých cítíme ohromnou sílu
 • jsou v ní zastoupeny energie dvou barev: zelené, která se vztahuje k lásce a prostoru, a modré, jejíž téma je mír a odevzdání
 • když se ponoříme do vln a necháme se jimi houpat, máme pocit nekonečné  sounáležitosti
 • vyjadřuje tvořivost, hluboký pocit svobody a sebevyjádření
 • podporuje komunikaci, uvolní tok energie: říkáme, co cítíme, a ne, co od nás chtějí slyšet
 • představuje moře možností a osvobozování se od norem, lze ji popsat také jako prolomení
 • ale pozor: tyrkysový člověk ve skupině sice často rozproudí energii, ale je třeba nezapomenout na vlastní hranice a uzemnění

MODRÁ

 • „Buď vůle tvá“  Je chladnou barvou, emoce zde již nezasahují, je barvou důvěry. Odevzdáváme se  vyššímu vedení. (Málokdo se dokáže úplně odevzdat, přicházejí situace, které jsou těžké.)
 • modrá v nás zapojuje vůli k řešení cestou naladění se na Vyšší vedení, řešení se  silou, ale klidem a mírem
 • vypovídá o naší mužské části v sobě , o otci pozemském i nebeském, navozuje pocit, že jsme pod ochranou otce nebo Boha
 • kdo si vybírá hodně modré, možná často zapomíná na sebe a více poslouchá druhé. Jestliže u červené bylo prvním impulsem akce, tak u modré to je stažení se.

KRÁLOVSKÁ MODŘ

 • barva večerní oblohy, vidíme hvězdy a galaxie vzdálené miliony světelných let. To je schopnost královské modré: vidět ve tmě, vidět v hloubce.
 • může nás i vyděsit, když se podíváme z nadúrovně naší bytosti a vidíme Pravdu
 • je barvou mystiky a věčnosti, vztahuje se k hlubšímu přemýšlení o životě a jeho smyslu
 • je v ní do dotek věčnosti, toho co není vidět pod povrchem, ale co se skrývá a časem odhalí.
 • může ovšem znamenat, že jsme ztratili víru, že jsem se ztratili ve vesmíru, cítíme se osamoceni, ponoření do svého světa a odděleni od ostatních
 • učí nás vidět a vypovídá o tichu, jestliže modrá je spojena s mírem, pak královská modř představuje hluboký klid a mír

FIALOVÁ

 • mystická barva, která se vztahuje ke korunní čakře, týká se duchovních cílů, touhy po napojení se na Boha
 • je barvou transformace – čas od času v životě musíme zcela odložit vše, co jsme až do této chvíle budovali a začít zcela znovu, prostě musíme nechat zemřít uplynulé životní období – s úctou, beze smutku a lítosti
 • fialová znamená změnu, která nemusí být snadným procesem, je pro nás výzvou a vede nás k tomu, abychom důvěřovali sami sobě
 • na druhé straně častá volba fialové, může znamenat, že jsme snílci, kteří utíkají od problémů
 • je velmi uvolňující a osvobozující, léčí smutky (modrá přináší mír a červená probuzení)

ČIRÁ

 • vypovídá o hluboké bolesti, kterou nechceme vidět
 • často ukazuje na obrovský skok, který jsme vykonali
 • vypovídá, že zakončujeme cyklus a jsme připraveni na vyšší stupeň, na novou úroveň vědomí, změnu našeho života, situace vykrystalizovala, můžeme postoupit dál.

Tak co? Dočetli jste až sem? A nemáte náhodou chuť přebudovat celý šatník nebo vymalovat dům!

Krásná barevná dobrodružství vám přeje autorka článku. Mgr.Jitka Studénková, www.umcentrum.cz.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: