02. listopadu 2018
Kategorie: Zdraví

5 základních prvků AJURVÉDY

Zkusme nyní pochopit původ a vznik pěti prvků. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo od Boha, praví se v bibli. Ájurvéda to v podstatě vysvětluje tak, že slovo to je zvuk a zvuk je v prostoru, nehmatatelném, nepostižitelném, vše- objímajícím, všeobsahujícím.

Éter

Hybatelem v prostoru je čas, bez počátku a bez konce. Celý vesmír zvučí. Zvuk všech zvuků je OM, harmonie všeho pozitivního a negativního, snaha po energetické rovnováze. Prostor vesmíru je tvořen  základním prvkem, v ájurvédě zvaným éter.

Vzduch

Druhým, následným prvkem je vzduch, který je v části prostoru, kde se zhmotňují vibrace zvuku. Díky vzduchu cítíme pohyb, proto je éter spjat se vzduchem. Prostor-éter je základním prostředím pro všechny další prvky, bez něj by nebylo ani moudro, které je fyzikálně též nehmatatelné.

Oheň

Prostor se vzduchem a pohybem umožňuje vzniknout ohni, třetímu prvku v ájurvédě. Právě voda za přítomnosti vzduchu a ohňovému výboji umožňuje vzniku organické živé hmotě. Proto je v ájurvédě vždy prvek ohně spjat s vodou. Hmota, prvek zem, jako taková, je vždy svým způsobem živá a závislá na předchozích prvcích, proto je spjatá s vodou.

A tak má ájurvéda tři základní bioenergetické systémy:

  • Vátu -éter a vzduch -kinetický systém pohybu,
  • Pitu – oheň a vodu- transformační systém přeměny,
  • Kafu – vodu a zem-potenciální systém stability a výživy.

Tyto tři systémy jsou v lidském těle nezastupitelné a jejich poměry jsou dynamické. Jsou základem ájurvédské diagnostiky, zkoumání nerovnovážných stavů  jako příčin nemocí. Tyto  tři systémy nám i v dnešní době mimo jiné pomáhají poznávat modely našeho chování, chování těch druhých a vzájemné interakce vyplývající z těchto daných zákonitostí.

Na základě tohoto poznání , lze pozitivně řešit veškeré mezi osobní vztahy a posílit  tak svoji užitnou výkonnost. Vaše okolí Vás začne vnímat jako potřebnou, důvěryhodnou osobnost a tím přirozeně bude stoupat i Vaše oblíbenost a Vy si budete postupně získávat přirozenou autoritu.V současné době je tento trend prvků (bohužel čtyřech , na éter se jaksi pozapomnělo neb se zdá být dost nematerialistický) využíván i v moderních kurzech psychodiagnostiky. První ájurvédská universita s uchovanými záznamy výuky a veškerého lékařského poznání pochází někdy z období 700 až 800 let před Kristem.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: