11. dubna 2024
Kategorie: PR Tipy

Den Země: Boj s elektroodpadem – výzva pro nás všechny

Dvaadvacátý duben, Den Země, nám každoročně připomíná zodpovědnost za naši planetu. Jedním z palčivých problémů současnosti je enormní nárůst elektroodpadu, který představuje hrozbu pro životní prostředí i ekonomiku.

Rekordní produkce elektroodpadu

Podle zprávy The Global E-waste Monitor (GEM) z roku 2022 vyprodukovalo lidstvo rekordních 62 milionů tun elektroodpadu, což je o 82 % více než v roce 2010. Ačkoliv Evropané recyklují nejvíce elektroodpadu (přes 40 %), stále je to jen zlomek celkového množství. V Africe se recykluje méně než 1 %.

Nebezpečný trend miniaturizace

Odborníci varují, že s miniaturizací elektroniky bude sběr a recyklace stále náročnější. V roce 2022 tvořila 33 % elektroodpadu malá zařízení (hračky, vysavače, mikrovlnky), z nichž se zrecyklovalo pouze 12 %.

Mnoho lidí odevzdává do sběru pouze velké spotřebiče, zatímco drobné elektrozařízení končí v běžném odpadu. To je nebezpečné kvůli toxickým látkám, které elektronika obsahuje.

Sběr je snadný a dostupný

V České republice existuje široká síť kontejnerů a míst zpětného odběru pro drobnou elektroniku. Projekt Buď líný umožňuje bezplatné zaslání balíku s vysloužilou elektronikou.

Řádné nakládání s elektroodpadem má i ekonomický aspekt. V recyklovatelných materiálech se skrývá bohatství v podobě mědi, platiny, zlata a dalších vzácných prvků. V roce 2022 se zrecyklovalo pouze 1 % těchto materiálů, čímž se promrhalo 91 miliard dolarů.

Zvýšení míry sběru a recyklace na 60 % do roku 2030 by přineslo zisky 38 miliard dolarů. Tyto zdroje by mohly podpořit rozvoj obnovitelné energie a e-mobility.

Co můžeme každý z nás pro to dělat?

  • Odevzdávat veškerou elektroodpad do sběrných dvorů, kontejnerů nebo míst zpětného odběru.
  • Využít bezplatný svoz elektroodpadu.
  • Informovat se o možnostech recyklace a sdílet informace s přáteli a rodinou.
  • Podporovat zodpovědné výrobce elektroniky, kteří dbají na ekologický design a recyklovatelnost produktů.

Den Země je ideální příležitostí k zamyšlení nad naším chováním a k přijetí zodpovědnosti za planetu. Společným úsilím můžeme bojovat s elektroodpadem a chránit životní prostředí pro budoucí generace.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: