18. ledna 2019
Kategorie: Lifestyle

Jak na správné držení pera pro leváky?

Jak postupovat při nácviku grafomotorických dovedností? Zde najdete podrobný návod, jak začít s přípravou předškoláka. Je potřeba zařadit uvolňovací cvičení a začít psaní na tabuli nebo na stěně s balicím papírem, při psaní do výšky totiž dítě není tolik sváděno ke špatnému držení nástroje.

Základní pomůcky

Uvolňovací cvičení si můžete zakoupit na volných listech též ve specializovaných obchodech s pedagogickou literaturou. Tyto vzory pak při cvičení děti lehce obtahují. Pokud si dítě osvojí nevhodné, drápovité držení ruky, zpravidla se velmi těžko tento zlozvyk přecvičuje a dítě bude tento křečovitý způsob psaní velmi unavovat. Osobně doporučuji ještě zakoupení listů pro procvičování rozlišení prostoru na pravé – levé a horní – dolní a rozkládání slov na písmena před nácvikem do školy.

Zrcadlové vidění

Při počátcích psaní se nenechte zaskočit tzv. zrcadlovým viděním, kdy dítě má tendenci psát zrcadlově obrácená písmena, trpělivým procvičováním toto samovolně zmizí, pak se toto však může zábleskovitě vyskytnout při stresu. Sama se pamatuji na tyto chvilky ještě v osmé třídě při zkoušení před tabulí z matematiky, kdy jsem si naráz nedokázala vzpomenout, na jakou stranu se točí trojka a psala některá čísla obráceně. Naštěstí můj osvícený učitel matematiky věděl, o co jde, vysvětlil mi to a uklidnil mě.

Držení pera

Při prvním seznamování dítěte se psaním najděte velký prostor jako je například školní tabule. To dítěti umožní použít velké svaly na pažích a prstech. Položte svou levou ruku přes ruku dítěte a veďte jeho pohyby. Když učíte psaní, použijte multisenzorický přístup. Například zapojte hmat dítěte tím, že použijete písmena a čísla, která se dají vnímat dotykem a s nimiž se může manipulovat (např. jednotlivá plastická písmena atd.). Levoruké děti by měly být vedeny k tomu, aby držely tužku přinejmenším dva centimetry nebo více od konce a lépe tak viděly, co píší. Pro tento nácvik poslouží buď speciálně upravená pera, tužky nebo voskovky nebo držátko Tymichové. Jedná se vlastně o plochý trojboký jehlan s dírkou uvnitř, kterou se navleče tužka a toto držátko nutí dítě svírat tužku ve špetce a nesvírat křečovitě tužku. Tento nástroj lze lehce zhotovit z moduritu a navléci na tužku.

Papír na psaní

Papír by měl být vždycky umístěn na levé straně těla a může být pootočený ve směru hodinových ručiček v úhlu dvacet až třicet stupňů. To by mělo pomoci dostat ruku do správné polohy dospodu pod řádku, do které se píše. Mnoho leváků však papír raději nenatáčí. Pokud dítě není vyhraněný levák a není jasné, k jaké ruce se přiklání, je dobré mu čas od času tužku nebo pastelku přehazovat, aby zkoušelo psát oběma rukama než si vybere tu správnou. U motoriky mladších dětí – kojenců a batolat je obrourukost naprosto normální, zde je naopak velmi podezřelé, pokud dítě bere vše jen do jedné ruky, často se v takových případech vyskytuje později potvrzená hemiparéza.

Přeučování leváků na praváky má odraz v jejich mozku a díky tomuto se mohou vyskytnout poruchy neurotického okruhu jako jsou koktavost, tiky, pomočování, chvilková hledění do prázdna, odpor ke škole, zhoršování prospěchu, poruchy psaní a čtení – dyslexie a dysgrafie, poruchy orientačního smyslu, povahové změny, neobratnost aj.

Drápovité držení pera

alt

Spodní držení pera

alt

Správné držení v uvolněné špetce

alt

Při správném držení jsou prsty spíše natažené

alt

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: