08. března 2019
Kategorie: Gastronomie

Ekologické nároky jednotlivých skupin ovocných odrůd

V dnešním článku jsme si pro vás připravili ekologické nároky jednotlivých skupin ovocných odrůd. Probereme si ovoce jádrové, skořápkové, peckové, bobulové a tropické ovoce.

Jádrové

Jádrové ovoce je méně náročné na světlo než peckoviny. Při výsadbě musíme dodržovat dostatečné vzdálenosti. Řezem udržujeme korunu tak, aby se světlo dostalo i dovnitř. Dobré osvětlení plodů ovlivňuje jejich vybarvení, chuť a podobně.  Teplota vzduchu a půdy v době vegetace či v období vegetačního klidu má vliv na jednotlivé fenofáze.

Průměrná roční teplota pro pěstování jádrových druhů by měla být kolem 7oC. Voda je pro růst ovocných stromů jedním ze základních činitelů. Rozpouští živiny v půdě, umožňuje jejich přijímání kořeny rostlin a transport do listů, do plodů a ostatních orgánů. Stromy přijímají největší část vláhy z půdy, méně vláhy přijímají listy za deště a rosy. Vyžadují průměrné roční srážky alespoň 500 mm.

Vzdušný kyslík je důležitý pro všechny procesy, které probíhají nejen v rostlině, ale i v půdě. Ke škodlivým látkám ohrožujícím jádroviny, patří především průmyslové exhaláty a výfukové zplodiny. Nejvhodnější je pro jádroviny středně těžká hlinitá, případně hlinitopísčitá nebo hlinitojílovitá půda. Optimální pH 6,2 – 7,2. Spodina má být propustná a podzemní voda nejvýše 1 – 1,2 m pod povrchem.

Nárocích na polohu a konfiguraci terénu je na jednom z posledních míst jabloň, protože je díky široké škále podnoží a odrůd velmi adaptabilní. Hrušeň je na světlo, teplo i půdu náročnější než jabloň. Vyžaduje propustnější půdy s bohatou zásobou živin a s neutrální půdní reakcí. Citlivě reaguje na vysoký obsah vápníku v půdě, nesnáší nepropustné těžké půdy.

Skořápkové

Skořápkoviny jsou poměrně náročné na sluneční svit, teplo i půdu. Madloň a broskvomadloň vyžadují teplý svažitý pozemek s lehčí výhřevnou půdou. Jsou dosti skromné, stačí jim i stanoviště s chudší ornicí. Daří se jim jen v nejteplejších oblastech, na teplotu jsou náročnější než broskvoně.

 • Ořešák královský má nejlepší podmínky k životu ve vinorodých oblastech, ale pěstuje se až do výšky 400 – 500 metrů n. m. . Optimální jsou pro něj teplé, otevřené, mírně svahovité polohy. Vyžaduje dostatečně hlubokou půdu bohatou na živiny a z dostatkem vláhy.
 • Lísce se nejlépe daří tam, kde je mírné a teplé klima s dostatkem dešťových srážek. Nejvhodnější jsou pro ni střední až podhorské oblasti v nadmořské výšce 300 – 400 m. Vyžaduje teplejší hlinitou a hlinitopísčitou hlubší půdu s dostatkem humusu.
 • Kaštanovníku prospívají teplé oblasti na výhřevných půdách s dostatkem vláhy.

Peckové

Peckové ovoce je náročnější na světlo, teplotu i půdu.

 • Broskvoň patří mezi nejnáročnější ovocné druhy, pokud jde o sluneční expozici. Nejlepší je pro ni poloha s průměrnými ročními teplotami 8 -10oC. Optimální roční srážky by měly být 500 – 700mm. Vyžaduje hluboké propustné půdy s hladinou spodní vody nejméně 1,5 m pod povrchem, hlinitopísčité nebo písčitohlinité, výhřevné, s obsahem uhličitanu vápenatého do 5%, pH 7. Daří sejí nejlépe v rovině nebo na mírných svazích v nadmořské výšce 200 – 300 m.
 • Meruňka má o něco menší nároky na světlo, teplo i vodu ne broskvoň.
 • Slivoně (švestky, pološvestky, renklódy, slívy a mirabelky) jsou nejspolehlivějšími ovocnými druhy, které se dají pěstovat od nejteplejších poloh. Jsou méně náročné na světlo než broskvoň, meruňka a třešeň. V nárocích na teplo patří k nejodolnějším ovocným druhům. Nejkvalitnější oblastí pro pěstování slivoní jsou tam, kde je průměrná roční teplota 7 – 9oC. Slivoně jsou poměrně náročné na dostatek vody, vyhovuje jim průměr ročních srážek 500 – 600 mm až podzemní voda 0,7 – 0,8 m pod povrchem. Nejvhodnější je pro ně půdy hlinitá až písčitohlinitá s dobrou zásobou vláhy. Optimální hranice pro pěstování slivoní je 300 – 500 m n. m.. Protože slivoně nemusejí být celoročně osluněny, většinou je v zahradách vysazujeme na okrajové plochy.
 • Třešeň nesnáší zastíněné polohy. Nejvhodnější jsou pro ni stanoviště s průměrnou roční teplotou 7,5 – 9oC. Vyžaduje poměrně dost vláhy, podnož ptáčnice má hluboký kořenový systém a může využít vodu i z hlubších vrstev půdy.
 • Višeň je ve srovnání s třešní méně náročná, a proto ji můžeme pěstovat v drsnějších klimatických podmínkách. Nejvíce jí vyhovují jižní, východní i západní svahy s výjimkou studených až uzavřených ploch, kde hrozí nebezpečí houbových chorob a mohou ji poškodit nízké teploty. Nejlépe se jí daří ve středních písčitohlinitých půdách s půdní reakcí pH 6,5 -7. Lze říct, že tam, kde se dobře daří třešním, bude se výborně dařit i višním.

Bobulové

Bobulové ovoce je méně náročné na světlo, teplo i půdy. Nejvhodnější jsou pro ně oblasti s průměrnou roční teplotou 7 – 8oC. Při optimálních srážkách 600 – 700 mm (u maliníku 800 mm). Potřebují středně hluboké, polopropustné hlinitopísčité až hlinité půdy s pH 6,5 – 7. Nejlépe rostou v rovině nebo na mírných otevřených svazích.

 • Černý rybíz, angrešt a ostružiní jsou na teplo a světlo náročnější něž červený rybíz a maliník. Nejvíce vláhy vyžaduje velmi mělce kořenící maliník.
 • Borůvka a brusinka potřebují kyselou půdní reakci, vyšší srážky a polostín.
 • Jahodník je mnohotvárný až plastický druh, který lze pěstovat téměř ve všech oblastech. Uspokojivý výnos a kvalitní plody poskytuje i v polohách vyšších než 500 m. n. m. Nejčastěji se pěstuje v rovinách, ale na menších plochách se uplatňuje i v členitém terénu. Doporučuje se pěstovat ho na jihozápadních a severních svazích, ale tam, kde nejsou výrazné teplotní výkyvy v předjaří. Východní a jižní svahy jsou pro něj příliš suché. Optimální je 600 – 700mm srážek ročně. Dvakrát plodící odrůdy se uplatní v teplejších a chráněných oblastech.

Tropické a subtropické ovoce

Je velmi různorodá skupina, jak mimo jiné vyplývá i z jeho rozdílného místa původu. Tropické plody jsou náročné na teplo, dostatek slunečního svitu a často výrazně reagují i na délku dne. Jejich pěstování ve vytápěných sklenících v mírném pásmu je tedy poměrně náročné. Mezi subtropickým ovocem však známe druhy např. citrusy, které lze snadno pěstovat v bytě, nebo v jednoduchém pěstebním zařízením(veranda, zimní zahrada apod.).

 • Netradiční druhy ovoce nejsou náročné na půdu ani na živiny v půdě. Velmi plastickými druhy je bez černý, dříň, aronie a růže dužnoplodá.
Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: