21. listopadu 2023
Kategorie: PR Tipy

Proč nezatajovat aktuální zdravotní stav při uzavírání životní pojistky?

„Všechno, co neřeknete, může být použito proti vám,“ i tak by mohla znít poučka, kterou je vhodné se řídit při uzavírání životní pojistné smlouvy. Nezatajování skutečného zdravotního stavu je totiž základním předpokladem k tomu, aby životní pojistka spolehlivě plnila to, co od ní očekáváte — tedy aby dokázala poskytnout adekvátní pojistné plnění v případě nečekané vážné zdravotní újmy, zranění, nemoci či smrti. Pokud byste ovšem před pojišťovnou nějaké zdravotní potíže záměrně zatajili, nemuselo by se vám to vyplatit.

Životní pojištění si zaslouží vědět o vašem zdraví vše

Pokud uzavíráte smlouvu o životním pojištěním, tak už v mnoha případech nemusíte absolvovat žádnou předběžnou lékařskou prohlídku — stačí vyplnit zdravotní dotazník pojišťovny a odpovědět na všechny položené otázky ohledně vašeho zdravotního stavu. Má to ovšem jeden háček: odpovídat je třeba pravdivě a nic nezatajovat!

Pokud byste totiž například obtížemi, které později způsobí vaše zdravotní problémy, trpěli už před uzavřením pojištění, ale pojišťovně tuto skutečnost nenahlásili, mohli byste se snadno ocitnout v situaci, kdy byste se pojistného plnění nedočkali.

Dříve ostatně pojišťovny v případě uzavírání smluv bez lékařské prohlídky mohly uplatnit poměrně obecnou a širokou výluku na zdravotní stav před počátkem pojištění. Pokud ale dnes budete uzavírat například životní pojištění u Kooperativy, po zodpovězení zdravotních dotazů už budete přesně vědět, na jaké případy jste pojištěni. A na jaké vás pojišťovna případně pojistit nemůže. Jednoznačně se proto vyplatí žádná fakta o zdravotním stavu nezatajovat, abyste předešli jakýmkoli nemilým překvapením. Ušetřit tímto způsobem totiž rozhodně nemůžete.

Na rizicích pojistných smluv životního pojištění se šetřit nevyplácí

Pojišťovna se ovšem nemusí spokojit s informacemi, které jí poskytnete. V případě pochybností o vašem zdravotním stavu je oprávněna zjišťovat a přezkoumávat váš zdravotní́ stav, a to jak u všech lékařů, tak i ve zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči, včetně těch specializovaných a odborných, kde jste se doposud léčili, léčíte nebo případně budete léčit.

Zdravotní minulost pojištěného může pojišťovna přirozeně přezkoumat také v případě pojistné události. Je přitom třeba počítat s tím, že čím vyšší pojistné plnění bude ve hře, tím větší je i pravděpodobnost, že zdravotní audit půjde do větší hloubky.

Riziku případných komplikací ve všech těchto situacích lze ovšem úspěšně předejít, pokud pojišťovně poskytnete už při uzavírání pojistné smlouvy komplexní a nezkreslené informace. Na životním pojištění se totiž šetřit nevyplatí — a snaha vylepšit si před pojišťovnou obrázek o svém zdravotním stavu vás nakonec může přijít pěkně draho.

Inspiroval vás článek? Řekněte o něm přátelům: